Kaviareň ako kancelária tretej generácie

Inovatívny prístup k pracovnému prostrediu

Pred nedávnom Google otvoril svoju vlastnú kaviareň v Mountainviewv Kalifornii pod značkou Coffee Lab, jeho výzdoba s teplým dreveným obložením, čalúnenými sedačkami, tabuľami s dennými špecialitami a živou hudbou pripomína Starbucks coffee. Nejde o sieť kaviarní,pretože veľa korporácií má svoje vlastné kaviarne. Je to však signál, že „menežment pracovísk“ sa mení. Coffe Lab je dôkazom Google snahy, pristupovať k prostrediu, v ktorom jeho zamestnanci pracujú iným spôsobom. Niektoré z uvoľnených „domáckych“ priestorov nazývaných sociológom Rayom Oldenburgom aj „prvé miesto“ ponúkajú benefity „tretieho miesta“, čoho príkladom sú napríklad kaviarne.

Život vo firmách by sa teda mohol rozšíriť nie len o kaviarne, ale aj o „študentské“ krčmičky, letné terasy, kníhkupectvá... o miesta, kde nie je prvoradé pitie alkoholu či kávy, ale komunikácia, dialóg. Tieto miesta vyväzujú človeka z tradičného pracovného života a v akademickom prostredí hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní podmienok pre dialóg. Je možné, že pracovný život a jeho kultúra dokonca žijú z týchto okamihov. Každodenný konzervatívny pracovný rytmus potrebuje opätovne zahrnúť do svojho horizontu aj takéto osobnejšie kontaktné „tretie miesta“.

Mnohým vedúcim pracovníkom sa prelína takzvané „druhé a tretie miesto“, nakoľko na stretnutiach či pracovných cestách trávia viac času ako v office. „Riešenie spoločnosti Google poskytuje pracovníkom prostredie s atmosférou, ktoré vytvára túžbu“: hovorí Frank Graziano, manažér pre pokročilé aplikácie v Steelcase, ktorý nedávno navštívil novú kaviareň v Google.

Coffe Lab sa stáva tretím pracovným miestom a to doslova. Ide o neutrálne územie. Ak sa chcete stretnúť s externými dodávateľmi alebo partnermi je to ako vstupná brána do areálu. Viac než len pracovisko. Zlúčením prvého a tretieho miesta nastáva intenzívna a dlhodobá zmena v spôsobe práce, ktorá sa deje po celom svete. Obchodné úlohy sú dnes oveľa rozmanitejšie a náročnejšie. V niektorých krajinách sú pracovníci stále viac a viac mobilnejší a rozcestovanejší. Organizácia prijala myšlienku zamestnancov, ktorí pracujú v kaviarni pre celý rad dôvodov:

-       Zamestnanci potrebujú miesto, kde môžu odpočívať a zároveň nerušene pracovať.
-       Organizácie môžu znížiť svoje náklady na prenájom kancelárií.
-       Niektoré organizácie sú presvedčené, že ľudia musia byť spolu v jednom priestore aby čo najlepšie pracovali a prinášali tak inovácie.

Naopak kultúra mnohých krajín nepodporuje dostupnosť tretích miest a masových stretnutí inde ako v klasickej kancelárii. Bez ohľadu na to, zamestnanci v každej organizácii pracujú dlhšie a tvrdšie ako pred tým. Preto potrebujú fyzické prostredie, ktoré obnovuje energiu a inšpiruje.

Naskytá sa tu otázka, či napodobňovanie miestnych kaviarní dáva takýto priestor a či ho pracovníci naozaj potrebujú. Je naozaj možné,že by kaviareň či stretnutie mimo priestor spoločnosti poskytovali lepší,užitočnejší, efektívnejší priestor na prácu než klasická kancelária? Už v 16.storočí, začala protestantská reformácia v krčme s názvom The White Horse Inn v Cambridge, Anglicko. A do dnes sa novinky, klebety,  najlepšie šíria prostredníctvom kaviarní.

Môžeme ďakovať Starbucks a ďalším kaviarňam za modernizáciu tretieho miesta, ktoré narušili klasickú prácu a spôsobili revolúciu na pracovisku. Sociológ Ray Oldenburg uviedol vo svojom diele  "The Great Good Place", že tretie miesta sa točia okolo nápojov. Vychádzal z prieskumu, ktorý tvrdí, že fast foodové reťazce rastú tempom 2% ročne, kým kaviarne až 10% ročne. Existuje teda niečo, vďaka čomu sú kaviarne lákavejšie ako reštaurácie rýchleho občerstvenia.Preto spoločnosti hľadajú spôsoby, ako pridať prvky tretieho miesta a zážitky s ním spojené do svojich priestorov, aj keď v menšej miere.

Výhody a nevýhody tretieho miesta

Preto musíme spomenúť aj tienisté stránky tretieho miesta. Ak zamestnanec opustí pracovisko, oddelí sa od spolupracovníkov, zdroja a kultúry samotnej organizácie. Ostáva mimo kontrolu a mieša osobný život s profesionálnym. Rovnako tak pohodlný nábytok nemusí byť vhodný na celodennú prácu za počítačom, pretože láka k uvoľnenejšiemu sedeniu,kriveniu chrbtice a neskôr aj jej bolestiam. Kaviarenské stoly ponúkajú málo miesta na rozloženie referenčných materiálov a ostatných potrieb na prácu.

Výhodou tretieho miesta je nadväzovanie sociálnych kontaktov, ktoré ich podporujú v práci. Domáckejšie osobné prostredie,pohodlné sedenie, príjemná hudba a ľudia, klimatizovaný priestor, skvelá káva či jedlo. To všetko vytvára vysoko funkčné miesto, ktoré prispieva k lepšej práci. Meniace sa postoje k prostrediu zlepšujú intenzitu práce. Nútia prehodnotiť klasické pracovné miesta a spojiť to najlepšie z prvého a tretieho miesta. Lisa Waxman, profesorka interiérového dizajnu na Floride zistila, že ľudia túžia po čistote, vôni, dostatočnom osvetlení, pohodlnom nábytku, výhľade von.

Tieto charakteristiky vytvárajú citovú väzbu a viac popisujú hmlistý pojem „atmosféra“. V Steelcase zistili, že 49% zamestnancov tvrdí, že nemá pracovisko s atmosférou, kde by mohli dobiť – obnoviť energiu a bojovať tak proti syndrómu vyhorenia, pretože pracujú stále dlhšie a dlhšie. Aj keď potrebujú atmosféru, bez dodatočnej funkcie je takýto priestor k ničomu. Tretie miesto na akademickej pôde je naozaj výhodné, pretože získate viac výhod, viac príležitostí stretnúť sa s kolegami, byť súčasťou spoločenského diania. Vďaka tomu, že je to na akademickej pôde, získate tiež pocit väčšieho súkromia, ktorý nemáte vo verejnej kaviarni. Môžete tu mať dôležité rozhovory a nemusíte sa starať o ľudí či vidia na Vašu obrazovku, alebo či počúvajú Váš rozhovor.