ING

Help each other to be successful

Dizajn kancelárií ponúka dostatočnú flexibilitu na to, aby absorbovala enormný nárast počtu zamestnancov (z 250 na takmer 400 v roku 2016) a umožnila jednoduché premiestnenie vybavenia aj osôb. Odráža sa v ňom firemná kultúra spoločnosti.

Popisovateľné nástenné tabule umožňujú nielen každodenné meranie tímovej efektivity, ale často tiež informujú jednotlivých členov tímu o ich osobnom pokroku. Špeciálne vyhradené učebne sú plne vybavené na školenia, semináre a prezentácie, tímy aj jednotlivci tu nájdu všetko potrebné pre efektívny prenos poznatkov. Osobné koučovanie a neformálne učenie prebieha v niektorej z mnohých zasadačiek, alebo menej formálnych relaxačných zónach rozptýlených po celom priestore.