Florentinum

Umenie obchodu

Florentinum vzniklo ako nadčasová stavba, ktorá se hrdo hlási k dedičstvu európskej kultúrnej tradícii. Jej hlavným účelom je vytvorenie výnimočného priestoru pre tých najlepších obchodníkov, ktorí toto remeslo dokážu povzniesť na umeleckú úroveň.

K dotvoreniu umeleckého zážitku prispelo aj osvetlenie vonkajšieho priestoru od spoločnosti ERCO