Boehringer Ingelheim

Spoločnosť Boehringer Ingelheim je jednou z 20 popredných farmaceutických spoločností na svete. So sídlom v Ingelheime, v Nemecku, má 145 pobočiek a viac ako 47 500 zamestnancami. Zameranie tejto rodinnej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1885, je výskum, vývoj, výroba a uvádzanie na trh nových liekov s vysokou terapeutickou hodnotou pre humánnu aj veterinárnu medicínu.

Úcta, rovnosť príležitostí a vyrovnanosť medzi kariérou a rodinou predstavujú základ vzájomnej spolupráce. Vo všetkom, čo robí, sa spoločnosť sústreďuje na ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť.

To, ako sa cítia a v akom prostredí tvoria je neoddeliteľnou súčasťou, preto sa rozhodli investovať do nových priestorov v závislosti na zdraví a pohodlí.

Pracovný priestor o rozlohe cca 1000 m2 sme rozdelili do viacerých zón.

- Recepcia a uvítací priestor
- Stále pracovné miesta
- Manažérske kancelárie
- Veľké konferenčné miestnosti
- Malé zasadačky pre tímovú spoluprácu
- Priestor pre nerušené súkromné rozhovory
- Lounge a relax zóny
- Coffee break a kuchynka
- Zázemie pre administratívu a archív

Ďalšie referencie