Bench riešenie

Pri zvažovaní bench riešení, je dôležité pochopiť úrovne mobility, potreby spolupráca a podľa toho upraviť riešenie.

Nomádi

Charakterizuje ich vysoká mobilita, často hľadajú vhodné miesto na prácu. Nie sú to pracovníci, ktorí by boli stále v kancelárii. Potrebujú mať svoj úložný priestor a ľahký prístup k dátam. Len veľmi málo spolupracujú s ostatnými.

Projektoví tím

Často menia svoje pracovné miesta. Potrebujú dynamické, ľahko prístupné priestory. Na prácu potrebujú stôl, ktorý im umožní zdieľanie nápadov a zoskupovanie sa. Charakterizuje ich vysoká mobilita a vysoká spolupráca.

Funkčné tímy

Často spolupracujú. Priestor musí odrážať ich tímového ducha a podporiť vzájomnú výmenu nápadov. Zároveň potrebujú osobný priestor s kontrolou nad vlastným súkromím, organizovaním či osvetlením. Charakterizuje ich nízka mobilita, vysoká spolupráca.

Rezidenti

Charakterizuje ich nízka spolupráca a nízka mobilita. Potrebujú sa sústrediť na prácu, vysokú podporu osobného priestoru vrátane súkromia a úložného priestoru. Priestor by mal poskytovať komfort a vymedziť hranice.