Optimalizácia priestoru

Optimalizácia pracovného priestoru a samotný návrh je často podceňovaný pri realizácii projektu. Optimálny návrh správneho rozčlenenia priestoru a nábytku môže význame prispieť k úspechu firmy a udržaniu produktívnych pracovníkov. 

V súčasnej dobe s ohľadom na budúcnosť, je rozvrhnutie a dizajn pracovnej plochy kľúčom k prilákaniu nových talentov a maximalizácii produktivity práce. Steelcase a naši obchodný zástupcovia vedia zhodnotiť vaše pracovisko a prispôsobiť ho vašim potrebám, tak aby vám vyhovovalo dnes aj s ohľadom na budúce trendy. 

Určenie potrieb klienta

Používame anketové hárky a rozhovory, ktoré nám umožnia:

  • pochopiť, ako ľudia pracujú
  • vizualizovať vaše vnútorné komunikačné toky
  • optimalizovať dizajn  a rozvrhnutie priestoru
  • podporovať pracovný proces

Našim cieľom je, aby sa obchodné procesy a organizácia vyvíjali smerom k vášmu strategickému cieľu.

Vypracovanie space plane - 2D návrh

Vypracovanie space plane – 2D návrh

Vytvárame inovatívne priestorové riešenia spolu so svojimi architektmi a dizajnérmi. Priestorové návrhy ukážu rôzne kombinácie priestorov s prihliadnutím na:

  • pohyblivosť
  • flexibilitu
  • Koncentráciu / Interakciu
  • Neformálne zóny spolupráce
  • Status o ochrane osobných údajov

Návrh vám umožní prispôsobiť plánovanie a rozmiestnenie priestoru vašim potrebám.

Obsadenie priestoru a 3D vizualizácia

Rozprávame sa s vami pre upresnenie podrobností o vašej predstave nového priestoru z hľadiska harmónie farieb, povrchových materiálov, akustiky, osvetlenia a funkčných detailov.

Analyzujeme, optimalizujeme ergonómiu, akustiku a osvetlenie pracovného prostredia, ktoré prispievajú ku komfortu a produktivite vašich ľudí. Vďaka tomu získate veľmi realistickú predstavu o konečnom priestore, čo uľahčí nasledujúcu komunikáciu a samotné dodanie.